Missie, visie en kernwaarden

Missie

Ondersteuning van (beheer)organisaties bij het formuleren, optimaliseren en operationaliseren van een effectief en efficiënt onderhoudsbeleid. Door onze deskundigheid en intermenselijke aanpak zorgt Transparant.IN voor draagvlak op alle abstractieniveaus binnen organisaties en gepassioneerde en betrokken medewerkers.

 

Visie

Transparant.IN bereikt haar missie door te werken vanuit haar kernwaarden en daarnaast het
bedrijf en haar medewerkers te inspireren op 4xG[1]:

 • Geloof: Vertrouwen in jezelf, in je (persoonlijke) missie en in je
  medemens. Respect hebben voor elkaars overtuiging.
 • Gezin: De basis van waaruit we werken. We stimuleren gezonde intieme
  relaties met partner, kinderen en vrienden en willen met elkaar
  zoeken naar de juiste balans tussen werk en privé.
 • Gemeenschap: Betrokkenheid op elkaar (de mens achter de collega) en de wereld.
 • Gerechtigheid: Vormgeven aan strijd voor recht.

 

Kernwaarden

Wij geven onze samenwerking vorm vanuit onze kernwaarden. Onze doelstellingen moeten langs deze kernwaarden en de geformuleerde gedragskenmerken gerealiseerd worden. De kernwaarden vormen de basis voor ons succes en voor duurzame relaties met zowel onze medewerkers als onze opdrachtgevers en leveranciers.

 

INteger:
 • Transparant: wij zijn helder in onze opzet en makkelijk benaderbaar
 • Eerlijk: wij zijn betrouwbaar en openhartig
 • Respect: wij behandelen iedereen zoals wij zelf ook behandeld willen worden

 

INtermenselijk:
 • Betrokken: het probleem van onze klant is ook echt ons probleem
 • Verbonden: wij tonen oprechte interesse in elkaar
 • Passie: wij houden van ons vak en stralen dat uit

 

INitiatief:
 • Doelgericht: wij gaan samen af op wat we willen bereiken
 • Oplossingsgericht: wij vinden een beredeneerd antwoord op vraagstukken
 • Verantwoordelijk: wij zijn altijd aanspreekbaar op onze prestaties

 

Dagelijks werken wij er aan ons te onderscheiden op basis van deze waarden, zowel intern als extern.

 

 


 

[1] Wij geloven dat er 4 gebieden zijn waarop het leven van een man of vrouw wordt beslist:

 • God: een persoonlijke relatie met de drie-enige God
 • Gezin: gezonde intieme relaties met partner, kinderen en vrienden
 • Gemeente: betrokkenheid bij een lokale kerkgemeenschap
 • Gerechtigheid: vormgeven aan strijd voor recht

Een gezonde verhouding tot deze vier elementen maakt dat een mens weerbaar is bij tegenslag en veerkracht kan tonen wanneer de druk wordt opgevoerd. Bij het incorporeren van de vier G’s in je leven gaat het er niet om dat je méér gaat doen. Het gaat erom dat je de basiswaarden van je leven anders inricht. Van alle zaken die in het leven belangrijk zijn, geloven wij dat deze vier er met kop en schouders boven uit torenen. Als je ergens goed in wilt zijn, zorg dan dat je uitblinkt op deze vier gebieden. De vier G’s vormen de hoofdbestanddelen van het leven. Wanneer je verhouding tot God, Gezin, Gemeente en Gerechtigheid goed is, krijgen talloze andere elementen in je leven een logische plek. Aan de slag gaan met de vier G’s betekent niet ‘extra werk’. Het houdt in dat je het leven gaat leren kennen zoals het bedoeld is.

Deze tekst is afkomstig uit het boek G-kracht van Henk Stoorvogel en Theo van den Heuvel.
Het boek G-kracht vertolkt het basisgedachtengoed dat De 4e Musketier tijdens Karakterweekenden en Muskathlons uitdraagt.
Zie ook de4emusketier.nl.