Onze huisstijl

Onze huisstijl
Bij een nieuw bedrijf hoort een nieuwe identiteit. Bredewold ontwierp voor Transparant.IN een complete huisstijl inclusief responsive website. Het uitgangspunt hiervoor was ons businessplan, waar ze de symboliek van de ‘polyeder’ uit hebben gehaald; een samensmelting van een veelhoek en prisma welke onze dienstverlening symboliseert.

 

Het concept

Transparantie is een belangrijk instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van uw organisatie. Door inzicht te geven in de dilemma’s waar u in uw bedrijf mee kampt, hoe u daarmee omgaat en welke gevolgen uw keuzes hebben, wordt u voor belanghebbenden beter aanspreekbaar op uw activiteiten. Dat leidt ertoe dat ze met u mee kunnen denken over oplossingen en verbeteringen, dat uw klanten weten wat ze aan u hebben en dat u achteraf in staat bent verantwoording af te leggen over uw bedrijfsvoering.

Onderhoudsbeleid is het richtinggevende instrument binnen uw onderhoudsbeheer organisatie. Hierin worden de algemene prioriteiten vastgelegd en de kaders bepaald waarbinnen de medewerkers kunnen handelen.

Beleid is een plan van aanpak voor het oplossen van problemen in de meest ruime zin.

Prisma
Vaak wordt met prisma in de natuurkunde een driehoekig prisma bedoeld, gemaakt van een transparant materiaal (bijvoorbeeld glas). Zo’n vorm wordt in de spectraalanalyse gebruikt om licht van verschillende golflengten in verschillende richtingen af te buigen (dit gebeurt omdat de brekingsindex van het materiaal afhankelijk is van de golflengte) om zo eenvoudig het spectrum te kunnen bekijken.


vorm: veelhoek
doorzichtig : glas
kaders : ordenen / beleid
kleur: veelkleurig licht

 

 

bredewold.nl