Management

Management is het richting geven aan inspanning (van mensen) en middelen, zodat de vastgestelde doelen van een organisatie kunnen worden bereikt overeenkomstig het aanvaarde beleid.

Wij richten ons daarbij op operationeel gebied (concrete zaken), tactisch gebied (heden en nabije toekomst) en strategisch management (toekomstig beleid, lange termijn).

Hierbij kunt u denken aan invulling van de volgende functies en taken bij uw organisatie:

Wij nemen onze verantwoordelijk-heid, gericht op doelstellingen en oplossingen!
 
  • Begeleiding van fusies en opzetten samenwerkingsverbanden
  • Afdelingsmanagement a.i.
  • Tijdelijke ondersteuning en invulling van beheer- of beleidsfuncties
  • Begeleiding bij en opstellen van nieuw beleid en beleidsplannen
  • Begeleiding van organisatieveranderingen
  • Opzetten van het Management Informatie Systeem (beheersysteem)
  • Opzetten van proces bijhouding en registratie van beheergegevens