Beleid en beheer

Het is de taak van beheerorganisaties om gebruikers van de openbare ruimte en infrastructuur een veilige en leefbare omgeving te bieden. De uitvoering van deze taak vindt plaats op basis van beleidsuitgangspunten (hoe en op welke manier moet het onderhoud worden uitgevoerd en welke (kwaliteit)eisen worden gesteld). De invulling van het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van beheerplannen.

Bij alle onderdelen van het beheerproces en de opzet van de organisatie kan Transparant.IN ondersteuning bieden.

Beheer(st) zorgen uit handen nemen

  • (Tijdelijke) invulling van beheer- of beleidsfuncties­
  • Het kunnen voldoen aan een bredere informatiebehoefte op gebied van beheer en onderhoud (integraal beheer, toegang beheerinformatie)
  • Effectiever en efficiënter beheer zowel op organisatorisch als financieel vlak; van plan van aanpak tot en met implementatie (verbetering beheerprocessen en organisatie)
  • Onafhankelijk, deskundig advies op beheer- en beleidsniveau

.