Dienstverlening

Vanuit ons bedrijf coachen en begeleiden wij (beheer)organisaties en bieden interim ondersteuning en advies.
We richten ons op het organisatorische en beleidsmatige vlak.
Veel (beheer)organisaties (met name in het publieke domein) hebben te maken met organisatorische veranderingen en bezuinigingen.

Wij helpen deze organisaties bij het (opnieuw) bepalen van het beleid en het invullen en behalen van daarbij behorende taken en doelen.
Juist dan is het de uitdaging om transparant te zijn naar alle betrokkenen in de organisatie en in plaats van bedreigingen
juist de kansen te zoeken (“ja maar” moet “ja én” worden).
Vandaar onze naam en slogan, waar tevens een kernwaarde van ons bedrijf in tot uiting komt:
Transparant.IN…beheer en organisatie!


Over ons

Wij bieden ondersteuning aan (beheer)organisaties bij het formuleren, optimaliseren en operationaliseren van een effectief en efficiënt onderhoudsbeleid.
Door onze deskundigheid en onze intermenselijke aanpak zorgt Transparant.IN voor
draagvlak op alle abstractieniveaus binnen organisaties en gepassioneerde en betrokken medewerkers.
Wij zijn integer, intermenselijk en initiatiefrijk en willen ons bedrijf en haar medewerkers bouwen op 4G-Kracht. Op basis daarvan hebben wij onze missie, visie en kernwaarden opgesteld.
Onze huisstijl is ontworpen naar aanleiding hiervan.

Missie, visie & kernwaarden

Transparant.IN
Post- en bezoekadres:
Tullekensmolenweg 17
7361 EN Beekbergen